Monika Kordowska

Head of Operational Risk, Credit Control and Fraud Prevention Division

BNP Paribas

Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Posiada doświadczenie zarówno w procesach wdrażania, jak i rozwoju narzędzi i technik zarządzania ryzykiem operacyjnym w branży bankowej oraz ubezpieczeniowej. Doświadczona na arenie międzynarodowej w kwestii współpracy z partnerami biznesowymi, zapewniając im adekwatność wdrażanych rozwiązań ze specyfiką danej organizacji. Ponadto, zaangażowana w inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet.

Wystąpienia prelegenta

2019-10-02 / 12:00:00 - 12:30:00
Us ut
Katarzyna Kieli
Monika Kordowska
Main Stage