Michał Bolesławski

Executive Vice President/ Board Member

ING Bank Śląski SA

Michał Bolesławski jest związany z sektorem bankowym od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w ING rozpoczął w 2000 roku. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. nadzorującym obszar bankowości korporacyjnej. W tym czasie był odpowiedzialny za szereg projektów o strategicznym znaczeniu dla Banku i Grupy ING oraz wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań. Przyczynił się do umocnienia pozycji rynkowej ING Banku Śląskiego w segmencie korporacyjnym. Michał Bolesławski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska, ING Lease Polska oraz ING Usługi dla Biznesu, spółki oferującej m.in. internetową platformę handlową i aukcyjną dla firm, Aleo. Michał Bolesławski jest ukończył Harvard Kennedy School of Government oraz ESADE - Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Harvard Business School.

Wystąpienia prelegenta

2019-10-03 / 09:00:00 - 09:30:00
Us. Vivamu
Bożena Leśniewska
Michał Bolesławski
Global economy
2019-10-02 / 15:00:00 - 15:30:00
Venenat
Michał Bolesławski
Lars Silberbauer
Global economy