Marek Tomczuk

Vice President

Bank Pekao

Marek Tomczuk wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej. Karierę rozpoczął w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Sprzedaży ds. Bankowości Transakcyjnej i Inwestycyjnej, a później w Pionie Bankowości Detalicznej – Dyrektorem Sieci CitiBusiness. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży MŚP w Banku DNB Nord. Potem jako Dyrektor Departamentu Sieci MŚP w Kredyt Banku był odpowiedzialny za zbudowanie niezależnej linii biznesowej oraz zarządzanie siecią sprzedaży. Należał do ścisłego grona menedżerów przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego. W Raiffeisen Polbank jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży zarządzał podległym obszarem Bankowości Detalicznej. Odpowiadał za Departament Zarządzania Siecią Oddziałów, Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej oraz Tele Sales. Jednocześnie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Uhonorowany za 2016 r. tytułem „Lider Roku Raiffeisen Bank Polska”. W 2017 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz na Członka Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. W 2018 roku powołany został na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp z o.o. oraz na Członka Rady Nadzorczej Banku Hipotecznego Pekao S.A. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Marek Tomczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Wystąpienia prelegenta

2019-10-03 / 10:00:00 - 10:30:00
Ringilla
Marek Tomczuk
Bożena Leśniewska
Media & Marketing
2019-10-02 / 12:00:00 - 12:30:00
Am feli
Marek Tomczuk
Martyna Majchrzak
Global economy