Magdalena Łużniak-Piecha

Psychologist

SWPS

Psycholog. Zajmuje się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Bada wpływ osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Zajmuje się również zaburzeniami komunikacji, zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne. W obszarze jej działalności jest także wprowadzanie i tworzenie technik gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi. Współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku.

Wystąpienia prelegenta

2019-10-02 / 13:00:00 - 13:30:00
S ut, imp
Gerard Crichlow
Magdalena Łużniak-Piecha
Business 4.0
2019-10-02 / 16:00:00 - 16:30:00
Vitae, j
Bartosz Ziółek
Magdalena Łużniak-Piecha
Media & Marketing
2019-10-03 / 18:00:00 - 18:30:00
Pellente
Magdalena Łużniak-Piecha
Michał Smida
Media & Marketing