Ewa Rumińska-Zimny

UN and EU expert on gender

Ekonomistka, ekspertka ONZ i UE ds. płci, przewodnicząca Międzynarodowego Forum Kobiet w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Wystąpienia prelegenta

2019-10-03 / 14:00:00 - 14:30:00
Coffee Break
Fife science
2019-10-02 / 15:00:00 - 15:30:00
Or sit
Ewa Rumińska-Zimny
Katarzyna Wierzbowska
Fife science
2019-10-03 / 15:00:00 - 15:30:00
Eger tinc
Szymon Kudła
Ewa Rumińska-Zimny
Media & Marketing
2019-10-03 / 18:00:00 - 18:30:00
Ultric
Ewa Rumińska-Zimny
Olek Wandzel
Global economy