Absolwent ETH i neurobiolog, który został przedsiębiorcą, Pascal Kaufmann, założyciel i wizjoner Starmind mówi o „Zwiększeniu ludzkiej inteligencji – o symbiozie człowieka i maszyny”. To właśnie Kaufmann stoi za szwajcarskim programem Mindfire, którego celem jest stworzenie sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim, przekraczającej granice nieznanego. Przedsiębiorca AI Tech, mający obsesję na punkcie robotów, cyborgów, sztucznej inteligencji i badań mózgu, badał interfejs między żywymi mózgami a robotami w chicagowskiej szkole medycznej w USA, gdzie sformułował swoją wizję „myślenia z mocą 1000 mózgów”. Kaufmann twierdzi, że powinniśmy dążyć do świata, w którym maszyny wykonują nasze obowiązki, uwalniając nas od niepotrzebnej pracy i problemów.