Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Posiada doświadczenie zarówno w procesach wdrażania, jak i rozwoju narzędzi i technik zarządzania ryzykiem operacyjnym w branży bankowej oraz ubezpieczeniowej. Doświadczona na arenie międzynarodowej w kwestii współpracy z partnerami biznesowymi, zapewniając im adekwatność wdrażanych rozwiązań ze specyfiką danej organizacji. Ponadto, zaangażowana w inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet.