Michał Bolesławski jest związany z sektorem bankowym od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w ING rozpoczął w 2000 roku. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. nadzorującym obszar bankowości korporacyjnej. W tym czasie był odpowiedzialny za szereg projektów o strategicznym znaczeniu dla Banku i Grupy ING oraz wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań. Przyczynił się do umocnienia pozycji rynkowej ING Banku Śląskiego w segmencie korporacyjnym. Michał Bolesławski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska, ING Lease Polska oraz ING Usługi dla Biznesu, spółki oferującej m.in. internetową platformę handlową i aukcyjną dla firm, Aleo.

Michał Bolesławski jest ukończył Harvard Kennedy School of Government oraz ESADE – Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Harvard Business School.