Działaczka ekosystemu startupowego, ekspertka ds. wzmocnienia pozycji kobiet i równości płci. Innowator społeczny. Współzałożyciel funduszu VC.