Freya specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu Nowych Technologii i Cyberprzestępczością, doradzając w szczególności klientom z branży ubezpieczeniowej. Pracuje również w charakterze „breach coach” – zajmuje się instruowaniem zespołów śledczych IT w zakresie zarządzania powiadomieniami i późniejszymi dochodzeniami ICO, współpracy z organami przestępczymi i ekspertami ds. wymuszeń, monitorowania kredytu dostawcy, tworzenia procedur w przypadku zapytań i skarg osób oraz doradztwem w zakresie ochrony danych. Zajmowała się również kwestiami uzyskania dostępu do informacji poufnych i procesem skutecznego zabezpieczania usuwania stron internetowych dla międzynarodowego klienta PLC.

Freya jest zaangażowana w wiele istotnych spraw technologicznych z zakresu arbitrażu i sporów sądowych.