Od początku swojej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w finansach i bankowości.

Od 2017 roku jako Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za bankowość cyfrową, innowacje, rozwój produktów kartowych, acquring i platformę omnichannel. Lider Programu Cyfrowej Transformacji Detalu.

W ciągu 19 lat swojej kariery zawodowej w Banku BPH (do 2007 r.) i Banku Pekao brał udział w wielu projektach transformacyjnych i tworzeniu nowych rozwiązań, takich jak systemy bankowości cyfrowej, CRM, aplikacje bankowości mobilnej i rozwiązania płatności mobilnych. Był odpowiedzialny za wdrożenie takich innowacyjnych rozwiązań płatniczych, jak trzecia implementacja płatności zbliżeniowych HCE w Europie, wdrożenie Apple Pay czy pierwsza karta wielowalutowa w Polsce. Jedno z najnowszych osiągnięć Pekao – aplikacja bankowości mobilnej – PeoPay została nagrodzona przez EFMA-Accenture nagrodą Distribution & Marketing Innovation Award 2018 roku.

Członek Rady Nadzorczej KIR S.A i Centrum Kart S.A., członek VISA Council i Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych i Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.