Atanas Raykov stoi na czele Global Telecom Partnerships, gdzie pełni również funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za rozwój biznesu na rynkach Europy Środkowej oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jego rola polega na budowaniu świadomości marki Viber w Środkowej w Wschodniej Europie, a także na tworzeniu unikalnego, lokalnego contentu i usług skierowanych do milionów użytkowników marki w regionie.

Wcześniej przez 10 lat Atanas pracował dla VIVACOM – największej firmy telekomunikacyjnej w Bułgarii, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie strategii rynkowej dla telefonii komórkowej oraz strategii VAS. Przyczynił się do wprowadzenia VIVACOM na pozycję innowacyjnego lidera wśród firm dostarczających usługi mobilne oraz głównego gracza w dziedzinie tworzenia mobilnych aplikacji dla ekosystemów w Bułgarii.

Atanas posiada licencjat na Uniwersytecie w Sofii oraz dyplom Magistra zarządzania ICT na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim. Uczestniczył w Międzynarodowym Letnim Instytucie Fullbright’a i Międzynarodowym Instytucie Nauk Ekonomicznych i Politycznych, organizowanym przez Georgetown University w 2010 roku.

Atanas pełni rolę mentora w sprawach dotyczących doboru firm do portfolio dwóch największych lokalnych spółek odpowiedzialnych za rozwój rynku. Pomaga także zespołowi z fundacji promującej lokalne startupy.