Aleksandra Sroka-Krzyżak w PKO Banku Polskim odpowiada za Strategię, Zarządzanie projektami i wdrożenie Transformacji Cyfrowej.

Przed PKO, Ola była Dyrektorem w The Boston Consulting Group, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego, z którą była związana przez 12 lat. Kierowała projektami dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego związanymi z transformacją cyfrową, open bankingem, strategiami innowacji w tym wspólpracy z Fintechami, poprawą efektywności oraz procesami łączenia firm. Zrealizowała wiele projektów za granicą, pracowała dla biura BCG w Nowym Jorku i Mediolanie. W BCG kierowała Women Initiative w Europie Środkowej – programem, którego celem jest wspieranie rozwoju menadżerskiego kobiet, jest też mentorką w organizacjach STEM i Empower.pl

Jest absolwentką Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiowała też Analizy Finansowe i Matematyczne na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji.