Sprawdź harmonogram wystąpień (agenda może ulec zmianie).